Contact

Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

 

 0252 245 245

Soorten verpakkingsmateriaal en regelgeving

Verpakkingsmateriaal beschermt producten tegen bijvoorbeeld stof, vocht en bacteriën. Bovendien is verpakkingsmateriaal handig om producten te vervoeren en te verhandelen en om productinformatie en reclame-uitingen op te vermelden. Verpakkingsmateriaal bestaat niet alleen uit shampooflessen, PET-flessen voor bijvoorbeeld frisdrank of melkpakken, maar ook bijvoorbeeld pallets waarmee goederen worden vervoerd. De belangrijkste verpakkingsmaterialen zijn papier en karton, glas, metaal kunststof en hout.

De definitie van verpakkingen staat in artikel 1a van het Besluit verpakkingen en luidt:
Alle producten, van grondstoffen tot afgewerkte producten over het gehele traject van producent tot gebruiker of consument, waaronder begrepen wegwerpartikelen, vervaardigd van materiaal van welke aard ook, die als verpakking kunnen worden gebruikt met het oog op het insluiten, beschermen, verladen, afleveren of aanbieden van stoffen, preparaten of andere producten.


De verpakkingenbelasting

Per 1 januari 2008 is een nieuwe belasting ingevoerd: de verpakkingenbelasting. De belasting onderscheidt verschillende soorten verpakkingsmateriaal zoals glas, diverse metalen en kunststoffen, papier en karton. Elke soort materiaal heeft een eigen tarief afhankelijk van de milieudruk. Elke belastingplichtige heeft een vrijstelling van 15.000 kg. Ondernemingen die minder dan 15.000 kg verpakkingen ter beschikking stellen, betalen geen verpakkingenbelasting.

Meer informatie hierover vindt u bij de Belastingdienst.


Wat wil de overheid met verpakkingen?

Het overheidsbeleid is erop gericht om verpakkingsmateriaal zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dat betekent dat zo min mogelijk verpakkingsmateriaal wordt gebruikt, dat verpakkingen meermalen worden gebruikt en dat materialen worden hergebruikt. Op dit moment wordt ongeveer 62% hergebruikt. Om tot een hergebruik van 65% te komen, is per verpakkingsoort een doelstelling opgesteld: kunststof: 95% van alle grote flessen (flessen groter dan een halve liter), 55% van alle kleine flessen (een halve liter of minder) en 27% van alle overige kunststof (bijvoorbeeld plastic zakken) glas: 90% hergebruik, hout: 25%, papier en karton: 75%, metalen verpakkingen: 85%. In 2004 werd 76% van de glazen verpakkingen hergebruikt, 33% van de houten verpakkingen, 70% van de papieren en kartonnen verpakkingen, 86% van de verpakkingen van metaal en 19% van de kunststofverpakkingen.


Welke wetten gelden voor verpakkingen?

Op 1 augustus 2004 heeft de Europese Unie de EU-richtlijn 2004/12 betreffende verpakking en verpakkingsafval vastgesteld om de regels voor verpakkingen en verpakkingsafval in Europa te harmoniseren. De richtlijn bevat regels voor het terugdringen van het verpakkingsafval. De richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Besluit beheer verpakking en papier en karton.

 
Copyright © Topa Verpakking B.V. Verpakkingsmateriaal | Disclaimer | Privacy | Voorwaarden